Pratite nas:

Konsultacije za vaše poslovanje?

Finansijsko savjetovanje

Klijentima pružamo usluge koje su u funkciji realizacije njihovih ciljeva i odgovora na izazove tržišta sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Poslovno savjetovanje

U skladu sa našim ciljem klijentima pružamo stručnu pomoć koja se odnosi na pro-aktivno upravljanje poslovnim promjenama i planiranju poslovne budućnosti.

Eksterna ocjena interne revizije

U skladu sa zakonskom regulativom klijentima nudimo samoprocjenu s nezavisnom eksternom potvrdom ili potpunu eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije.

VS Consulting d.o.o. Doboj

Vizija i misija društva odnose se na pružanje profesionalnih usluga poslovnog i finansijskog savjetovanja, vještačenja, računovodstva i revizije, uz nastojanje da poštujemo specifične zahtjeve i potrebe klijenata. Poštujući specifične ciljeve i potrebe klijenata nastojimo i realizovati naš strateški cilj, a to je proaktivan pristup njihovim potrebama.

Kroz svoj naučno-istraživački rad, te kroz komunikaciju sa najeminentnijim stručnjacima iz domena finansija u regionu i svijetu, naš stručni tim prati najsavremenije trendove iz domena finansija i koristi najsavremenije modele iz oblasti finansijske teorije i prakse u cilju pružanja usluga našim klijentima i rješavanja problema iz domena ekonomske struke.

Naši partneri:


Imate pitanje za nas?

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na vaše pitanje/sugestiju.

  Profesionalni tim koji će da uradi analizu vašeg poslovanja.

  Analiza tj usluga finansijskog „dubinskog snimanja“, koja je trenutno jedna od najčešćih finansijskih usluga, tražena prvenstveno prilikom preuzimanja preduzeća ili dijela preduzeća, kada potencijalni investitori imaju potrebu za relevantnim podacima koji utiču na sigurnost i opravdanost ulaganja.

  Finansijsko „dubinsko snimanje“ klijenti mogu koristiti i prilikom promjene uprave, upravnog ili nadzornog odbora čime novi zainteresovani korisnici (novi menadžment) dobijaju finansijske i nefinansijske informacije o stanju, ali i imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju.

  POBOLJŠAVANJE VAŠEG
  POSLOVANJA

  TEHNIČKA
  PODRŠKA

  ANALIZA POSLOVNE
  STRATEGIJE

  UPRAVLJANJE
  PROCESIMA

  Sertifikati


  Kontakt informacije

  Privredno društvo VS Consulting društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju d.o.o. Doboj osnovano je 2019. godine. Skraćeno poslovno ime je VS Consulting d.o.o. Doboj.

  Mi možemo odgovoriti na vaša pitanja

  Pozovite nas na: +387 65  349 349

  Svetog Save 24, 74 000 Doboj, BiH

  vladimir@vs-consulting.biz
  vs@vs-consulting.biz

  Online konsultacija

   Novosti

   Procijenjena vrijednost imovinskih pozicija zaključno sa 31.12.2021. godine veća od 50 miliona KM

   U skladu sa ugovorima za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u 2021. godini pružali smo usluge procjene vrijednosti imovine i kapitala privrednih društava i drugih subjekata u Bosni i Hercegovini, a čiji je ukupan iznos zaključno sa 31.12.2021. procijenjenih imovinskih pozicija veći od 50 miliona KM.   Procjene imovine i kapitala […]

   Usluge forenzičkog računovodstva

   Od početka 2022. godine naše društvo pruža usluge forenzičkog računovodstva. Forenzičko računovodstvo je disciplina koja se zasniva na upotrebi računovodstvenih vještina u civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšteprihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju utvrđivanja izgubljene zarade, prihoda, imovine ili štete, procjene efikasnosti sistema internih kontrola, otkrivanja prevara ili realizacije drugih aktivnosti koje zahtijevaju uključivanje […]

   Sa domaćih berzi delistirano više od 500 akcionarskih društava – Koji su faktori profitabilnosti preduzeća u RS?

   Mr Dragan Janjic ističe da je problem ostvarivanja porfitabilnosti preduzeća vrlo kompleksan problem. U zavinosti od trenutne ekonomske i finansijske situacije u državi svaki od faktora će na različit način uticati na profitabilnost. Mr Dragan Janjic zajedno sa kolegom Doc. dr Milosem Grjucem je istraživao profitabilnost. Njihov intervju možete pročitati na sledećem linku: eKapija.com atvbl.com