Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

  • Home
  • Portfolio
  • Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike
Naučni radovi

Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

Teorija koja povezuje promjene novčane mase s promjenama u ukupnoj ekonomskoj
aktivnosti, kao i promjenama cijena, naziva se monetarna teorija. Monetarno regulisanje, kao proizvod uspješnog monetarnog teoretisanja, jedan je od najvažnijih elemenata ekonomske politike. Monetarno regulisanje predstavlja niz mjera kojim centralna banka utiče na promjene količine novca u opticaju i likvidnost makro sistema u cjelini.

Sarajevo_Tram-Stop_Banka_2011-10-28_(2)

Rezime

Instrumentima monetarne politike centralna banka reguliše količinu novca u opticaju i kamatne stope na tržištu novca. U kojoj mjeri centralna banke može regulisati količinu novca u opticaju zavisi od mogućnosti centralne banke da utiče na primarni novac i da predvidi promjene monetarnog multiplikatora.

Proces preko koga monetarna politika utiče na makroekonomske agregate kao
što su agregatna tražnja, proizvodnja i cijene naziva se transmisioni mehanizam monetarne politike. Transmisioni mehanizam djeluje kroz različite kanale, utiče na različite varijable i različita tržišta, različitim intenzitetom i brzinom. Identifikacija transmisionih kanala omogućava utvrđivanje najefikasnijeg skupa instrumenata monetarne politike, a odgovarajuća monetar

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X