Ciljevi i pretpostavke bilansiranja nematerijalne imovine

  • Home
  • Portfolio
  • Ciljevi i pretpostavke bilansiranja nematerijalne imovine
Naučni radovi

Ciljevi i pretpostavke bilansiranja nematerijalne imovine

Savremeni ekonomski teoretičari zastupaju ideju o novoj fazi u razvoju privrednih sistema visokorazvijenih zemalja u kojima će, uz
proizvodnju i trgovinu materijalnim dobrima i klasičnim uslugama, najznačajniji rast imati područje trgovine idejama i izumima, pod uslovom da se uspostavi pouzdan pravni okvir koji će to omogućiti.

WHO-DO-YOU-NEED-TO-BE-2000x1200

Rezime

Sa aspekta bilansiranja i računovodstvenog tretmana, pouzdan pravni osnov predstavljaju međunarodni računovodstveni standardni i međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, kojima se propisuje računovodstveni tretman nematerijalne imovine.

Međunarodnim računovodstvenim standardom 38 – Nematerijalna imovina, propisuje se računovodstveni tretman nematerijalne imovine kojom se nisu posebno bavili drugi računovodstveni standardi. Ovim standardom se zahtijeva priznavanje nematerijalne imovine ako i samo ako su zadovoljeni određeni kriterijumi. Standardom se defi niše način odmjeravanja knjigovodstvene vrijednosti nematerijalne imovine i zahtijevaju se određena objelodanjivanja. Pored standarda, računovodstveni tretman nematerijalne imovine propisuje se i zakonskim i podzakonskim aktima, a koji su detaljno obrazloženi u ovom pristupnom radu.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X