Aspekti finansijske reorganizacije i restrukturisanja posmatrani kroz prizmu stecajnog prava

  • Home
  • Portfolio
  • Aspekti finansijske reorganizacije i restrukturisanja posmatrani kroz prizmu stecajnog prava
Naučni rad

Aspekti finansijske reorganizacije i restrukturisanja posmatrani kroz prizmu stečajnog prava

Kroz ovaj rad problem stečaja posmatrali smo kroz primjenu procesnih i materijalnih propisa iz oblasti prava, konkretno − stečajnog prava. Istraživanje je usmjereno na primjenu (novog) Zakona o stečaju, u dijelu Zakona koji se odnosi na restrukturiranje i reorganizaciju.

Business-Reorganization-Blog

Uvod

Posmatrajući reorganizaciju i restrukturiranje s aspekta područja primjene i bazičnih kvaliteta koji opredjeljuju njegovu upotrebnu vrijednost na područjima korisnosti i praktičnosti, za potrebe ovog rada kreirali smo dva fundamentalna koncepta reorganizacije i restrukturiranja: ekonomski i stečajni. U skladu s navedenim, predmet istraživanja ovog rada je iz oblasti korporativnih finansija, s posebnim osvrtom na primjenu stečajnog prava. Naime, različita metodologija i način donošenja odluka,
zasnovani na različitim teorijskim i zakonskim stanovištima, područjima primjene, pristupima procesu mjerenja i istraživanja, imaju za posljedicu činjenicu da restrukturiranje i reorganizacija posmatrani od strane ekonomista i restrukturiranje i reorganizacija posmatrani kroz prizmu primjene stečajnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X