O nama

Ko smo mi?

Društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju, Doboj osnovano je 2019. godine.

Naša misija

Pružanje profesionalnih usluga poslovnog i finansijskog savjetovanja, vještačenja, računovodstva i revizije

Naša vizija

Poštovanje specifičnih ciljeva, potreba i zahtjeva klijenata i realizacija istih je naš strateški cilj.

Istina je da je timski rad srce velikih dostignuća!

Važno je da poslovni ljudi budu svjesni koliko je važna dobra saradnja sa kolegama, bez obzira da li započinju novi posao ili rade na postojećem. Osobe koje se dobro snalaze u timskom radu su cjenjenije.

8

Sanja Zavođa

Diplomirani ekonomista
photo-5

Vladimir Stanimirović

Ovlašteni revizor
Siniše Božičkovića

Siniša Božičković

Doktor ekonomskih nauka
IMG-90756d68cbb84bd8e0f91265c4ae15be-V (1)

Dragan Šarić

Inženjer elektronike
Ljubisavka Vukojević, diplomirani inženjer građevinarstva

Ljubisavka Vukojević

Diplomirani inženjer građevinarstva

Privredno društvo VS Consulting društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju d.o.o. Doboj osnovano je 2019. godine. Skraćeno poslovno ime je VS Consulting d.o.o. Doboj.

 

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

VS Consulting je konsultantsko društvo, osnovano od strane ovlašćenog revizora i vještaka ekonomske struke Vladimira Stanimirovića, koji se prije osnivanja društva duži vremenski period bavio poslovima koji zahtijevaju posjedovanje:

 • licence ovlašćenog revizora,
 • rješenja o imenovanju vještaka ekonomske struke,
 • licence sertifikovanog računovođe i
 • mnogim drugim poslovima (stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, web dizajnera, marketing konsultanta Google partnera i slično).

 

Opširnije o vlasniku i osnivaču pogledajte na ličnoj internet prezentaciji (Online Business Card) osnivača www.stanimirovic.com.

Pored Vladimira Stanimirovića, u našem društvu je angažovan i mr Dragan Janjić, koji je zajedno sa Vladimirom Stanimirovićem, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, na smjeru u kome se izučava oblast koja se direktno ili indirektno primjenjuje i u oblasti ekonomskog vještačenja (smjer: Poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje). Pored poslova vještaka ekonomske struke, Dragan izvršava izrade svih vrsta studija iz domena ekonomske struke. Opširnije o Draganu pogledajte ovdje.
 

Vizija i misija društva odnose se na pružanje profesionalnih usluga poslovnog i finansijskog savjetovanja, vještačenja, računovodstva i revizije, uz nastojanje da poštujemo specifične zahtjeve i potrebe klijenata. Poštujući specifične ciljeve i potrebe klijenata nastojimo i realizovati naš strateški cilj, a to je proaktivan pristup njihovim potrebama.

Osnova proaktivnog pristupa i realizacije cilja je profesionalna usluga čije osnovne elemente čine:

 1. primjena znanja i iskustva,
 2. primjena zakonskih propisa,
 3. nezavisno, nepristrano i dosljedno postupanje,
 4. visoki profesionalni standardi,
 5. odgovornost,
 6. timski rad, saradnja i partnerski pristup,
 7. prilagodljivost klijentu i
 8. usmjerenost ka rezultatu uz optimalno korišćenje resursa.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X