Ljubisavka Vukojević

  • Home
  • Ljubisavka Vukojević

Dobra usluga je dobro poslovanje!

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (ceste, željezničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Sudjeluju u svim fazama nastajanja objekta.

Ljubislavka Vukojević

diplomirani inženjer građevinarstva
  • office@vs-consulting.biz
  • +387 65 349 349
  • Svetog Save bb. Doboj

Univerzitet u Novom Sadu:Građevinski fakultet u Subotici – osnovne studije, konstruktivni smjer, zvanje: Diplomirani građevinski inženjer;

Građevinska škola Teslić, zvanje: Građevinskio-arhitektonski tehničar;

Osnovna škola „Mladost“ Teslić;
Osnovna škola „Ratko Jotanović“ Vrućica.

 

Radno iskustvo

2022. Agencija za procjenu nekretnina SIA Ljubislavka Vukojević, s.p.

2021.-  A.d. Inženjering Graditelj Teslić; Pozicija: rukovodilac građenja; Opis radnog mjesta: Rukovođenje izgradnjom objekata.

2016 – 2021. D.o.o. Eko-dozvola Banja Luka.

2000 – Humanitarna organizacija “HELP”, Pozicija:odgovorni rukovodilac na projektovanju isanaciji građevinskih objekata.

1997.- 2021.   D.o.o. Elgrad Teslić, Pozicija: odgovorni rukovodilac gradnje.

Neformalno obrazovanje

Ministarstvo Republike Srpske za urbanizam,stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo, Uvjerenje broj:01-1301/97-MK.br.G-77/97,

Ministvo pravde Republike Srpske – Vještak građevinsko-arhitektoneske struke,

 Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske, Banja Luka, sticanje Certifikata specijalističkog seminara-redovne edukacije za vještake pripadajuće oblastiu u Banja Luci,

Republika Srpska, Vlada, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, licenca broj: FL-6678/16, vršenje energetskog pregleda zgrada

Dvodnevni seminar br: 44/14, Udruženje ovlašćenih procjenjivača BiH, tema: Procjena vrijednosti nekretnina, Alokacija kupoprodajne cijene nakon transakcije za potrebe konsolidacije i Procjena vrijednosti nematerijalne imovine.

BHPA Sarajevo: Procjena vrijednosti u svrhu financijskog izvještaja,

BHPA Sarajevo: Troškovna metoda-osnovni parametri i rezidualni pristup,

BHPA Sarajevo: ”Desk top” i “drive by” kod nastanka kredita, šta to znači za valuatore,

BHPA Sarajevo: Bilans stanja i bilans uspjeha sa primjenom na prihodovnu metodu,

BHPA Sarajevo: Procjena tržišne vrijednosti u svrhu financijskog izvještaja i rezidualna metoda vrednovanja

BHPA Sarajevo: Uticaj procjene vrijednosti nekretnine na financijske pokazatelje banke,

Sticanje licenciranog Certifikata za samostalno potpisivanje izvještaja tržišne procjene vrijednosti,

Instruktivna nastava i ispit za sticanje zvanja ovlašćeni procjenjivač

Dodatni poslovi i angažmani

Procjene vrijednosti nekretnina

Opis poslova: Poslovi procjene vrijednosti nepokretne nekretnine u skladu sa zvanjem ovlašćeni procjenitelj.

Naziv angažovanja: Vještačenja u sudskim, upravnim i drugim postupcima

Vrste angažovanja: Poslovi vještačenja u sudskim, upravnim i drugim sporovima definisanih na osnovu Zakona o vještacima Republike Srpske.

Nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata u skladu sa Zakonom prostornog uređenja Republike Srpske, a na osnovu licence broj:FL-0613/14

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X