Sanja Zavođa

Dobra usluga je dobro poslovanje!

Ekonomisti svoje poslove mogu obavljati u veoma različitim delatnostima, ali uglavnom istražuju na koje načine društvo koristi, uglavnom, limitirane resurse – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo što više roba i usluga.

Sanja Zavođa

Diplomirani ekonomista
  • office@vs-consulting.biz
  • +387 65 349 349
  • Svetog Save bb. Doboj

2005-2009.

Slobomir P Univerzitet – osnovne studije, smjer:

 

Računovodstvo i revizija, zvanje: Diplomirani ekonomista;

1995-1999.

Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj;

1987-1995.

Osnovna škola „Milan Rakić“, Bukovica Velika;

Radno iskustvo

2021. Naziv i sjedište preduzeća: VS Consulting o.o. Doboj –  Vrsta djelatnosti: Poslovno savjetovanje, finansije, vještačenja i revizija – Pozicija: Administrativni radnik, Direktor

Opis radnog mjesta: Privredno društvo VS Consulting d.o.o. Doboj društvo za konsalting, vještačenje, finansije, računovodstvo i reviziju d.o.o. Doboj osnovano je 2019. godine. Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti. Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

2010.-2018.  Naziv i sjedište preduzeća: Slobomir P Univerzitet, Slobomir Bijeljina – Vrsta djelatnosti:Visokoškolska obrazovna ustanova  Pozicija: Referent Marketing službe

Poslovi referenta Marketing službe SPU podrazumijevaju realizovanje medijskog oglašavanja Univerziteta, organizovanje saradnje sa srednjim školama, organizacija svečanosti i promotivnih skupova, pripremu vannastavnih aktivnosti za studente.

2014.-2022.     Naziv i sjedište preduzeća: Slobomir P Univerzitet, Slobomir Bijeljina – Vrsta djelatnosti: Visokoškolska obrazovna ustanova –  Pozicija: Asistent saradnik.

Opis radnog mjesta: Održavanje nastave iz predmeta Finansijsko računovodsvo, Upravljačko računovodstvo, Procjena preduzeća i revizija, Teorija i analiza bilansa, Monetarna ekonomija, kao i priprema nastave i prilagođavanje svog znanja mogućnostima studenata, evidencija podataka o studentima i njihovom napretku, priprema vannastavnih aktivnosti, priprema i ispravka kolokvijuma i pismenih radova informativni razgovori sa studentima i roditeljima

2018.- 2021   Naziv i sjedište preduzeća: : Slobomir P Univerzitet, Slobomir Bijeljina – Vrsta djelatnosti: Visokoškolska obrazovna ustanova –  Pozicija: Koordinator kampusa u Doboju i menadžer administarcije.

Opis radnog mjesta: Supervizija i koordinisanje nastave u oba kampusa, donošenje odluka o prioritetnim zadacima i praćenje njihovog izvršavanja, optimizacija radnih sati i smjena zaposlenih.

Dodatna znanja i vještine

Poznavanje MS Office-a i Microsoft Windows dodatnih alata;

Lične karakteristike

Odgovorna, organizovana i samoinicijativana. Ambiciozana, komunikativana, sposobnost organizovanja i motivisanja saradnika, prilagodljivost i fleksibilnost u radu, pedantnost i preciznost u radu. Udata, majka dvoje djece.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X