Revizija informacionih sistema

Naučni rad

Revizija informacionih sistema

Revizija informacionih sistema predstavlja proces prikupljanja i nezavisne procjene revizorskih dokaza na osnovu kojih se vrši kontrola efikasnosti funkcionisanja informacionih sistema, te njegova primjena i kvalitet. Revizija obuhvata kontrolu pravne, informacione i ekonomske komponente informacionih sistema.

ita

Rezime

Cilj ove revizije je ispitivanje i ocjena dijelova integrisanog informacionog sistema u subjektu revizije, te postizanje razumnog uzvjerenja da oni pri svom radu proizvode pravovremene, tačne, potpune i pouzdane informacije, uz obezbjeđenje povjerljivosti, integriteta, raspoloživosti i pouzdanosti informacija.

Na kraju, na osnovu prikupljenih i nezavisno procijenjenih revizorskih dokaza sačinjava se izvještaj revizije, kao osnovni proizvodi revizijskog procesa. Ovaj izvještaj predstavlja adekvatnu osnovu za promjene u načinu organizovanja i funkcionisanja informacionog sistema, promjene u načinu upravljanja (javnim) sredstvima, pružanje kvalitetnijih i korisnički orijentisanih usluga, podizanje (javne) odgovornosti zaposlenih na viši nivo, kao i promovisanje pravilnog upravljanja i javnosti rada zaposlenih u subjektu revizije.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X