Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije ekonomska i matematička interpretacija

  • Home
  • Portfolio
  • Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije ekonomska i matematička interpretacija
Naučni rad

Praktični okvir Blek-Šolsovog modela vrednovanja evropske kol opcije ekonomska i matematička interpretacija

Još 1973. godine i objavljivanjem rada pod nazivom „Određivanje cijene opcija i korporativnih obaveza“ (Th e Pricing of Options and Corporate Liabilities), Blek Fišer i Majron Šols su napravili revoluciju u svijetu finansija. 

Rezime

Dakle, oni su razvili model za vrednovanje opcija, poznatiji kao Blek-Šolsov model. Kao takav, model se danas nalazi u samom središtu ekonomske teorije i savremenih finansija. Takođe, neophodno je istaći i rad Roberta Mertona koji je dao matematičko objašnjenje datog problema. Za doprinos razvoju ekonomske teorije Majron Šols i Robert Merton su 1997. godine dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju, dok je Bleka Fišera 1995. godine smrt omela da i on dobije zasluženo priznanje. Blek-Šolsov model vrednovanja opcija omogućava investitorima da steknu uvid u razne tržišne procjene u vidu volatilnosti cijene akcija. S druge strane, poznavanje i razumijevanje Blek-Šolsovog modela omogućava investitorima da efikasno upravljaju rizikom, što će u mnogome doprinijeti performansama i razvoju njihovog investicionog portfolija.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X