Procjena vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč

U skladu sа Ugovorom za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u junu 2020. godine izvršili smo procjenu vrijednosti imovine i kapitala privrednog društva Petrol –hidroenergija d.o.o. Teslić (Mini hidroelektrana Jeleč na rijeci Govzi). Procjenu su izvršili: Mr Vladimir Stanimirović, Mr Dragan Janjić iz Banja Luke, vještak ekonomske struke i doktorand

Sanacija preduzeća u Republici Srpskoj kao posljedica krize koja je izazvana pandemijom virusa korona.

Pandemija virusa korona ugrozila je funkcionisanje mnogih svjetskih ekonomija, pa tako i ekonomiju Republike Srpske. Vodeće svjetske ekonomije bilježe pad privredne aktivnosti, te spremaju neophodne sanacione mjere, kako bi ublažile posljedice pada privredne aktivnosti. Takođe, posljedice globalne krize koja je izazvana virusom korona su evidentne i na najvećim tržištima kapitala u svijetu, jer ista bilježe

Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

Više informacija o ovome radu možete da nađete na ovom linku.  U nastavku slijedi odlomak iz rada. “Monetarnu ili monetarno-kreditnu politiku čine mjere koje provodi država da bi uticala na ekonomsku aktivnost, a sredstva kojima se država tom prilikom služi obuhvataju, prije svega, kontrolu ponude novca, ponude kredita i kontrolu kretanja kamatne stope.3 Centralna banka,

23. Medjunarodni kongres Saveza racunovođa i revizora Republike Srpske

Predstavnici VS consulting su se zajedno sa eminentnim profesorom predstavili na 23. Medjunarodnom kongresu Saveza racunovodja i revizora Republike Srpske sa temom Restrukturiranje preduzeca u obliku spajanja i preuzimanja u cilju maksimiziranja njihove vrijednosti. Afisu kongresa mozete preuzeti na sljedecem linku: ovdje.

Šta je efikasnost finansijskih tržIšta?

U prvoj polovini dvadesetog vijeka među ekonomistima se pojavila ideja da se kretanje pojedinih ekonomskih varijabli odražava na cijene akcija. Britanski statističar Maurice Kendall je 1953. godine uradio istraživanje u kome je pokazao da se ne mogu identifikovati predvidivi obrasci ponašanja cijena akcija i da se cijene akcija kreću nasumično. To praktično znači da su

Statusne promjene

Nakon posljednje globalne, ekonomske i finansijske krize (koja je nastala 2008. godine), koja je ugrozila funkcionisanje finansijskog sektora razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, mogu se uočiti odgovarajući trendovi koji su definitivno karakteristični za poslijekrizni period. Jedan od tih trendova jeste i veliki broj preuzimanja preduzeća. Tako je 2013. godine u svijetu izvršeno nekoliko velikih

Profesionalna etika

Etika svaćena kao skup moralnih principa, pravila ponašanja i vrijednosti je jedan od stubova lјudskog društva. U cilјu obezbjeđenja etičkog ponašanja odgovarajuće norme se uspostavlјaju zakonskim propisima, a poodavno se uspostavila praksa da pojedine profesije (lјekari, advokati, računovođe i sl) kroz određene forme samoregulacije uspostavlјaju određena pravila ponašanja kako bi obezbijedile etičko ponašanje svojih članova/pripadnika.

Kontrolno okruženje i njegov značaj za sistem internih kontrola

Kontrolno okruženje je bitna i nezaobilana komponenta sistema internih kontrola i stoga revizor treba da stekne odgovarajuće razumijevanje kontrolnog okruženja. Kontrolno okruženje obuhvata tzv, „ton na vrhu“ koji utiče na svijest zaposlenih o kontroli, odnosno upravlјačke funkcije i stavove, svijest i postupke rukovodstva i lica odgovornih za upravlјanje koji se odnose na internu kontrolu i

Koncept dužne profesionalne pažnje u kontekstu revizije finansijskih izvještaja

Koncept dužne profesionalne pažnje oslobađa revizora od nerealnih zahtjeva u pogledu neregularnosti, ali on i dalјe predstavlјa visok standard koji revizor mora da zadovolјi kako ne bi bio optužen za nemar. Savjestan revizor treba da poznaje teoriju i praksu revizije, da ima odgovarajući nivo obučenosti, iskustva i vještine prosječnog revizora, da je sposoban da prepozna