Pratite nas:

Novosti

Procjena vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč

U skladu sа Ugovorom za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u junu 2020. godine izvršili smo procjenu vrijednosti imovine i kapitala privrednog društva Petrol –hidroenergija d.o.o. Teslić (Mini hidroelektrana Jeleč na rijeci Govzi). Procjenu su izvršili: Mr Vladimir Stanimirović, Mr Dragan Janjić iz Banja Luke, vještak ekonomske struke i doktorand […]

Sanacija preduzeća u Republici Srpskoj kao posljedica krize koja je izazvana pandemijom virusa korona.

Pandemija virusa korona ugrozila je funkcionisanje mnogih svjetskih ekonomija, pa tako i ekonomiju Republike Srpske. Vodeće svjetske ekonomije bilježe pad privredne aktivnosti, te spremaju neophodne sanacione mjere, kako bi ublažile posljedice pada privredne aktivnosti. Takođe, posljedice globalne krize koja je izazvana virusom korona su evidentne i na najvećim tržištima kapitala u svijetu, jer ista bilježe […]

Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

Više informacija o ovome radu možete da nađete na ovom linku.  U nastavku slijedi odlomak iz rada. “Monetarnu ili monetarno-kreditnu politiku čine mjere koje provodi država da bi uticala na ekonomsku aktivnost, a sredstva kojima se država tom prilikom služi obuhvataju, prije svega, kontrolu ponude novca, ponude kredita i kontrolu kretanja kamatne stope.3 Centralna banka, […]

23. Medjunarodni kongres Saveza racunovođa i revizora Republike Srpske

Predstavnici VS consulting su se zajedno sa eminentnim profesorom predstavili na 23. Medjunarodnom kongresu Saveza racunovodja i revizora Republike Srpske sa temom Restrukturiranje preduzeca u obliku spajanja i preuzimanja u cilju maksimiziranja njihove vrijednosti. Afisu kongresa mozete preuzeti na sljedecem linku: ovdje.

Šta je efikasnost finansijskih tržIšta?

U prvoj polovini dvadesetog vijeka među ekonomistima se pojavila ideja da se kretanje pojedinih ekonomskih varijabli odražava na cijene akcija. Britanski statističar Maurice Kendall je 1953. godine uradio istraživanje u kome je pokazao da se ne mogu identifikovati predvidivi obrasci ponašanja cijena akcija i da se cijene akcija kreću nasumično. To praktično znači da su […]

Statusne promjene

Nakon posljednje globalne, ekonomske i finansijske krize (koja je nastala 2008. godine), koja je ugrozila funkcionisanje finansijskog sektora razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, mogu se uočiti odgovarajući trendovi koji su definitivno karakteristični za poslijekrizni period. Jedan od tih trendova jeste i veliki broj preuzimanja preduzeća. Tako je 2013. godine u svijetu izvršeno nekoliko velikih […]