Vladimir Stanimirovic

 • Home
 • Vladimir Stanimirovic

Dobra usluga je dobro poslovanje!

Revizor ispituje i ocjenjuje financijska izvješća te podatke i metode koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja.

Vladimir Stanimirović

Ovlašteni revizor
 • office@vs-consulting.biz
 • +387 65 349 349
 • Svetog Save bb. Doboj

Mr Vladimir Stanimirović je rođen u Doboju 1986. godine. Diplomirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na odsjeku za finansije, bankarstvo i osiguranje, i usmjerenju  računovodstvo i revizija, gdje je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zvanje magistra ekonomije je stekao 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu finansije, bankarstvo i osiguranje i usmjrenju –  računovodstvo i revizija, gjde je odbranio završni rad. Zvanje mastera prava je stekao 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je odbranio završni rad. Trenutno je doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu Ekonomija, modul poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje. Pored formalnog obrazovanja, Mr Vladimir Stanimirović posjeduje:

 1. Licencu ovlaštenog procjenjivača – Udruženje ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini,
 2. Menadžment u zdravstvu – Finrar
 3. Licencu ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru – Ministarstvo finansija Republike Srpske
 4. Sertifikat za eksternu ocjenu kvaliteta – Udruženje internih revizora,
 5. Rješenje mMinistarstva pravde o zvanju stečajnog upravnika – Ministarstvo pravde Republike Srpske,
 6. Licencu ovlašćenog internog revizora – Udruženje internih revizora,
 7. Licencu ovlašćenog revizora – Ministarstvo finansija Republike Srpske i Savez računovođa i revizora Republike Srpske,
 8. Rješenje Ministarstva pravde o zvanju stalnog sudskog vještaka ekonomske struke- Ministarstvo pravde Republike Srpske,
 9. Uvjerenje o sedmodnevnoj obuci i usavršavanju u preduzeću Foo Group d.o.o Domžale (Slovenija), ovlaštenom Google partneru, preduzeću koje se bavi pružanjem profesionalnih usluga Google oglašavanja,
 10. Sertifikat i licenca Sertifikovanog računovođe – Ministarstvo finansija Republike Srpske i Savez računovođa i revizora Republike Srpske
 11. Adobe kurs za izradu internet stranica;
 12. Google Adwords (oglašavanje na Google.ba i Google.hr) i Google Analytics – Poznavanje Google internet alata i Google AdSense usluga;
 13. Kreiranje, održavanje i optimizacija internet stranica i prezentacija;
 14. Napredni kurs engleskog jezika – Škola stranih jezika Cambridge Banja Luka.

U toku svog istraživačkog i naučnog rada objavio je nekoliko stručnih i naučnih radova iz oblasti poslovnih finansija. Aktivno je učestvovao na brojim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima iz obrasti finansija, računovdstva i revizije. Oženjen je i otac troje djece. Trenutno živi i radi u Banjoj Luci.

Objavljeni radovi u referentnim naučnim časopisima:

 1.  Stanimirović V., Gajić M. Revizija informacionih sistema. Finansing 3/17, Banja Luka, 2017,
 2. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Aspekti finansijske reorganizacije i restrukturiranja posmatrani kroz prizmu stečajnog prava, Finrar 11/19, Banja Luka, 2019.
 3. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Ciljevi i perspective bilansiranja namaterijalne imovine, Financing 04/19, Banja Luka, 2019.
 4. Janjić, D i Stanimirović V., Uticaj procjene fer vrijednosti nekratina postrojenja i opreme na finansijski položaj preduzeća u skladu sa MRS 16, Journal of Contemporary Economics, broj 2, Banja Luka, 2019.
 5. Janjić, D, Stanimirović, V. i Gajić, M., Analiza prinosa prilikom ulaganje u obveznice na tržištu kapitala Republike Srske, Financing 02/20, Banja Luka, 2019
 6. Janjić, D i Stanimirović V., Analiza sitemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske, Journal of Contemporary Economics, broj 3, Banja Luka, 2020,

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X