Procjena vrijednosti imovine i ugovora kojima su definisani dužničko povjerilački odnosi

  • Home
  • Novosti
  • Procjena vrijednosti imovine i ugovora kojima su definisani dužničko povjerilački odnosi

U skladu sa zahtjevom za uslugu izrade procjene vrijednosti pokretne i nepokretne imovine i ugovora kojima su definisani dužničko-povjerilački odnosi privrednog društva iz BIH i trećih lica, a koji se odnose na izgradnju solarne elektrane i buduća
potraživanja po osnovu isporučene električne energije, sudski vještak ekonomske struke Mr Vladimir Stanimirović se obavezao da će u formi Nalaza i mišljenja (Elaborata) uraditi predmetnu procjenu. 

Vještačenjem je takođe utvrđena sadašnja vrijednost budućih potraživanja definisanih dužničko povjerilačkim odnosima, vrijednosti veće od 40 miliona evra, dok procijenjena vrijednost supstance iznosi više od 35 miliona evra.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X