Usluga revizije usklađenosti internih akata 

  • Home
  • Novosti
  • Usluga revizije usklađenosti internih akata 

Za potrebe klijenta iz Modriče, čije je poslovanje primarno orjentisano na poslovanje sa inostranim poslovnim partnerima, izvršili smo reviziju usklađenosti internih (opštih) akata privrednog društva i profesionalne i stručne regulative iz oblasti privrednog prava i računovodstva i revizije u Republici Srpskoj.

Pored navedenog izvršena je revizija poslovanja i to s aspekta primjene ranije donesenih internih akata i utvrđivanja potencijalnih rizika poslovanja koje nije u skladu sa profesionalnom regulativom iz oblasti privrednog prava i računovodstva i revizije.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X