Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u projekat izgradnje fotonaponskih elektrana 

  • Home
  • Novosti
  • Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u projekat izgradnje fotonaponskih elektrana 

U septembru 2023. godine naš tim je izvršio stručnu analizu ekonomske opravdanosti investiranja u projekat izgradnje fotonaponskih elektrana, instalisane snage 1.185,20 kW. Svrha angažovanja privrednog društva VS Consulting d.o.o. Doboj je savjetodavna (konsultanska) usluga analize ekonomske opravdanosti investiranja u projekat „izgradnja fotonaponskih elektrana koje se planiraju instalirati na krovu objekata, instalisane snage 1.185,20 kW“.

Pored izrade Studije ekonomske opravdanosti, privredno društvo VS Consulting d.o.o. Doboj je obavilo i sljedeće poslove u vezi sa izradom Studije:
• uvid u poslovanje naručioca posla,
• definisanje uvodnih obrazloženja neophodnih za izradu Studije,
• definisanje makroekonomskog okvira,
• izvršena je ekonometrijska analiza,
• izvršena je  analiza poslovanja (analizu finansijskog, prinosnog i imovinskog položaja)
•  izvršena je  analiza  ekonomske opravdanosti investiranja  u projekat,
• kreiran je zaključak u vezi sa prethodnim analizama i
• druge aktivnosti u vezi sa izradom tudije, a koje su prezentovane u Studiji.
Ukoliko ste zainteresovani za usluge izrade analize opravdanosti investiranja u projekat izgradnje fotonaponskih elektrana kontaktirajte nas na dole navedeni telefon ili email.

Mr Vladimir Stanimirović
Telefon 1: 065-946-081

Telefon 2: 065-349-349
Email 1: vladimir@stanimirovic.com,

 Email 2: vladimir@vs-consulting.biz,   

Web 1: www.vs-consulting.biz
Web 2: www.stanimirovic.com

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X