Procijenjena vrijednost imovinskih pozicija zaključno sa 31.12.2021. godine veća od 50 miliona KM

  • Home
  • Novosti
  • Procijenjena vrijednost imovinskih pozicija zaključno sa 31.12.2021. godine veća od 50 miliona KM

U skladu sa ugovorima za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u 2021. godini pružali smo usluge procjene vrijednosti imovine i kapitala privrednih društava i drugih subjekata u Bosni i Hercegovini, a čiji je ukupan iznos zaključno sa 31.12.2021. procijenjenih imovinskih pozicija veći od 50 miliona KM.  

Procjene imovine i kapitala izvršene su u skladu sa Međunarodnim standardima vrednovanja, formulisanim i objavljenim od strane Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja (IVSC – International Valuation Standard Council), kao i etičkim i profesionalnim zahtjevima Kodeksa ponašanja Komiteta za međunarodne standarde vrednovanja.

Procjene vrijednosti imovine i kapitala radio je sljedeći tim za procjenu:

  1. Mr Vladimir Stanimirovićiz Doboja (opširnije na stanimirovic.com),
  2. Mr Dragan Janjićiz Banja Luke, vještak ekonomske struke i doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Autor je preko 20 stručnih i naučno-istraživačkih radova iz oblasti finansija, uža naučna oblast upravljanje poslovnim finansijama. Takođe, Mr Dragan Janjić je učestvovao kao predavač na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijumima iz oblasti finansija.
  3. Ljubislavka Vukojevićiz Teslića, vještak građevinske struke, ovlašćeni procjenjivač, dugogodišnji stručnjak i specijalista iz oblasti procjene i vještačenja građevinske struke
  4. dr Ranko Božičković iz Doboja, vještak mašinske struke, doktor tehničkih nauka, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, autor mnogih naučno istraživačkih radova nacionalnog i međunarodnog značaja.
  5. Mr Siniša Božičković iz Doboja, viši asistent na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, autor mnogih naučno istraživačkih radova nacionalnog i međunarodnog značaja.

Elaborati о prоcјеni vriјеdnоsti imovine i kapitala sadrže analizu i zaključke do kojih smo došli u postupku procjene, te pružaju argumentovane informacije o:

  • zarađivačkoj moći, prinosnom, imovinskom i finansijskom položaju subjekta procjene. Shodno činjenicama koje su navedene u Elaboratu, finansijska analiza subjekta procjene obuhvatala je: analizu prinosnog položaja, analizu imovinskog položaja i analizu finansijskog položaja.
  • tržišnoj vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Naime, MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema zahtjeva da se imovina vrednuje po tržišnoj (fer) vrijednosti. Budući da su nekretnine, postrojenja i oprema procjenjene po tržišnoj (fer) vrijednosti (što je iskazano u prilogu Elaborata) subjekta procjene može donijeti odluku da se uknjiži tržišna vrijednost ove imovine, pri čemu se efekat povećanja vrijednosti ove imovine knjiži u korist revalorizacione rezerve u okviru grupe računa kapitala.

Opširnije o uslugama procjene vrijednosti imovine i kapitala na:

https://vs-consulting.biz/usluge-procjene-vrijednosti-imovine-i-kapitala/

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X