Pratite nas:

Usluge procjene vrijednosti imovine i kapitala

Usluge procjene vrijednosti zasnivaju se na detaljnim uvidima i pregledima imovine, konkurencije i dinamike tržišta, kao i pregledima drugih finansijskih i nefinansijskih informacija koje utiču na sadašnju i buduću vrijednost imovine. Naše društvo vrši procjene:

  • nekretnina (stambeni objekti, poslovni objekti, zemljište, industrijski objekti i dr),
  • pokretne imovine (mašine, oprema, vozila i sl)
  • pravnih lica (različiti oblici pravnih lica).

 

Klijentima nudimo i procjene vrijednosti u svrhu finansijskog izvještavanja, a koje zahtijevaju međunarodni računovodstveni standardi i standardi finansijskog izvještavanja (npr. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema).

 

Drugo, klijentima pružamo usluge procjene tržišne vrijednosti hipoteka, tj. nudimo izradu nezavisnih i profesionalnih tržišnih procjena tržišne vrijednosti svih vrsta hipoteka. Osnova naših procjena su detaljni izvještaji u kojima su prikazani svi dokazi, obračuni i drugi podaci koji utiču na tržišnu vrijednost.

 

Treće, pružamo i usluge procjene tržišne vrijednosti državne imovine. S obzirom na to da je država vlasnik velikog portfolija različitih oblika imovine, kao što su putna infrastruktura, aerodromi, sportski stadioni, muzeji, univerziteti, škole, državne institucije i drugo, državi su neophodni podaci o sadašnjoj i budućoj vrijednosti, ali i korisnosti navedenih oblika imovine. Zašto? Zato što top menadžment države, ali i lokalni menadžment imaju potrebu za informacijama o troškovima i prihodima koji su u vezi sa različitim oblicima imovine. Pored informacija o troškovima i prihodima, navedene procjene su bitne i u svrhu strateškog i operativnog planiranja, ali i za identifikaciju nekretnina za koje postoji mogućnost prodaje privatnom sektoru.

 

Četvrto, tržišna procjena vrijednosti različitih vrsta naknada je uvijek tražena usluga, pogotovo od strane državnog aparata. Naime, da bi se olakšao kontinuitet u razvoju nove infrastrukture kao (saobraćajnice, elektrodistributivni vodovi, kanalizaciona infrastruktura i dr.) državni ili lokalni organi povremeno vrše oduzimanje imovine ili dijela imovine. Da bi ovaj proces bio pravedan za sve strane i, prije svega transparentan, naše preduzeće pruža usluge procjene vrijednosti različitih naknada.

 

Peto, slično prethodnom, pružamo i usluge procjene tržišne vrijednosti zakupnine. Korisnici ovih usluga su zakupodavci i zakupoprimci sa tržišta zakupnina, ali i treća lica koja su potencijalni investitori određenih objekata koji će u narednom periodu imati troškove i/ili prihode od investiranih nekretnina.

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.