Usluge forenzičkog računovodstva

Od početka 2022. godine naše društvo pruža usluge forenzičkog računovodstva. Forenzičko računovodstvo je disciplina koja se zasniva na upotrebi računovodstvenih vještina u civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšteprihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju utvrđivanja izgubljene zarade, prihoda, imovine ili štete, procjene efikasnosti sistema internih kontrola, otkrivanja prevara ili realizacije drugih aktivnosti koje zahtijevaju uključivanje računovodstvenih ekspertiza u pravni sistem

 

Forenzički računovođa u ulozi stručnog svjedoka može biti angažovan od strane advokata ili suda kao stručni svjedok koji treba da svjedoči u sudskom postupku – u ovom slučaju, od forenzičkog računovođe se očekuje da u sudskom procesu izrazi svoje mišljenje.

Višegodišnje usporavanje privredne aktivnosti i povećan nivo nelikvidnosti realnog sektora otvorili su prostor prevarama, korupciji i raznim manipulacijama. Forenzičke računovođe imaju ključnu ulogu u prevenciji i upravljanju rizikom prevare, oni detaljno istražuju i dokazuju poslovno- finansijske prevare, te privredni kriminal. Najčešća područja prevara vezanih za računovodstvo jesu:

  • Nepoštivanje zakonskih propisa
  • Krivotvorenje podataka i knjigovodstvenih dokumenata
  • Prikazivanje fiktivnih poslovnih događaja
  • Iskrivljivanje poslovnih događaja
  • Prikrivanje krađe novca i ostale imovine

Usluge forenzičkog računovodstva namijenjene su poslovnim i nadzornim tijelima u poslovnim organizacijama, te tijelima tužilaštva.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X