Sa domaćih berzi delistirano više od 500 akcionarskih društava – Koji su faktori profitabilnosti preduzeća u RS?

  • Home
  • Novosti
  • Sa domaćih berzi delistirano više od 500 akcionarskih društava – Koji su faktori profitabilnosti preduzeća u RS?

Mr Dragan Janjic ističe da je problem ostvarivanja porfitabilnosti preduzeća vrlo kompleksan problem. U zavinosti od trenutne ekonomske i finansijske situacije u državi svaki od faktora će na različit način uticati na profitabilnost. Mr Dragan Janjic zajedno sa kolegom Doc. dr Milosem Grjucem je istraživao profitabilnost. Njihov intervju možete pročitati na sledećem linku:

eKapija.com

atvbl.com

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X