23. Medjunarodni kongres Saveza racunovođa i revizora Republike Srpske

Predstavnici VS consulting su se zajedno sa eminentnim profesorom predstavili na 23. Medjunarodnom kongresu Saveza racunovodja i revizora Republike Srpske sa temom Restrukturiranje preduzeca u obliku spajanja i preuzimanja u cilju maksimiziranja njihove vrijednosti. Afisu kongresa mozete preuzeti na sljedecem linku: ovdje.