Author: vsconsulting

Procjena vrijednosti imovine i kapitala MHE Jeleč

U skladu sа Ugovorom za pružanje usluge izrade Elaborata o procjeni vrijednosti imovine i kapitala u junu 2020. godine izvršili smo procjenu vrijednosti imovine i

Sanacija preduzeća u Republici Srpskoj kao posljedica krize koja je izazvana pandemijom virusa korona.

Pandemija virusa korona ugrozila je funkcionisanje mnogih svjetskih ekonomija, pa tako i ekonomiju Republike Srpske. Vodeće svjetske ekonomije bilježe pad privredne aktivnosti, te spremaju neophodne

Centralno bankarstvo i provođenje monetarne politike

Više informacija o ovome radu možete da nađete na ovom linku.  U nastavku slijedi odlomak iz rada. “Monetarnu ili monetarno-kreditnu politiku čine mjere koje provodi

23. Medjunarodni kongres Saveza racunovođa i revizora Republike Srpske

Predstavnici VS consulting su se zajedno sa eminentnim profesorom predstavili na 23. Medjunarodnom kongresu Saveza racunovodja i revizora Republike Srpske sa temom Restrukturiranje preduzeca u

Šta je efikasnost finansijskih tržIšta?

U prvoj polovini dvadesetog vijeka među ekonomistima se pojavila ideja da se kretanje pojedinih ekonomskih varijabli odražava na cijene akcija. Britanski statističar Maurice Kendall je

Statusne promjene

Nakon posljednje globalne, ekonomske i finansijske krize (koja je nastala 2008. godine), koja je ugrozila funkcionisanje finansijskog sektora razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, mogu