vsconsulting

  • Home
  • Author: vsconsulting

Izrada inovirane studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60MW

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – MH „ERS“ Matično preduzeće je angažovalo privredno društvo VS Consulting d.o.o. Doboj za uslugu izrade inovirane studije ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud instalisane snage 60.000 kW (60MW). Svrha predmetne studije je da prikaže da li postoji ekonomska opravdanost investiranja…
Read More

Izrada Studije o transfernim cijenama

Ponuda za uslugu izrade Studije o transfernim cijenama za vaše preduzeće. Ponudu za izradu Studije dostavljamo u ime i za račun privrednog društva VS Consulting d.o.o. Doboj. Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti. Svoj rad je uskladilo s važećim…
Read More

VS Consulting izradiće studiju ekonomske opravdanosti za VE Hrgud

Dobojski VS Consulting angažovan je da izradi inoviranu studiju ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud, čiji je investitor Elektroprivreda Republike Srpske. Vjetroelektrana Hrgud ili VE Hrgud nakon izgradnje trebalo bi da bude prvi energetski objekta ove vrste u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske sa 16 vjetroelektrana. Planirane investicija za izgradnju VE…
Read More

Usluge forenzičkog računovodstva

Od početka 2022. godine naše društvo pruža usluge forenzičkog računovodstva. Forenzičko računovodstvo je disciplina koja se zasniva na upotrebi računovodstvenih vještina u civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšteprihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju utvrđivanja izgubljene zarade, prihoda, imovine ili štete, procjene efikasnosti sistema internih kontrola, otkrivanja prevara ili realizacije…
Read More

Sa domaćih berzi delistirano više od 500 akcionarskih društava – Koji su faktori profitabilnosti preduzeća u RS?

Mr Dragan Janjic ističe da je problem ostvarivanja porfitabilnosti preduzeća vrlo kompleksan problem. U zavinosti od trenutne ekonomske i finansijske situacije u državi svaki od faktora će na različit način uticati na profitabilnost. Mr Dragan Janjic zajedno sa kolegom Doc. dr Milosem Grjucem je istraživao profitabilnost. Njihov intervju možete pročitati…
Read More

Modeli za procjenu finansijske nesigurnosti/bankrota

Modeli kreditnog skoringa, odnosno ocjene kreditnog boniteta za ocjenu rizika naplate sredstava po osnovu datih kredita, kupljenih obveznica i drugih potraživanja prve su razvijale finansijske institucije i drugi kreditori prije 150 godina u SAD. Rani modeli su se zasnivali na kvalitativnoj procjeni varijabli kao što su industrijski segment, lične garancije,…
Read More

Mr Dragan Janjić koautor knjige: “Standardi, specifičnosti i anomalije tržišta kapitala u zemljama u razvoju”

Sa velikim zadovoljstvom možemo objaviti da je naš saradnik i doktorand na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci Mr Dragan Janjić koautor knjige: Standardi, specifičnosti i anomalije na tržištima kapitala u zemljama u razvoju. Opširnije možete pročitati na linku u produžetku.   Udruženje ekonomista RS SWOT izdavač knjige “Standardi, specifičnosti…
Read More

Poziv za saradnju- zajednički rad

VS Consulting je malo privredno društvo osnovano 2019. godine. U relativno kratkom vremenskom periodu kreirali smo tim računovođa, revizora, vještaka, procjenjivača i drugih stručnih kadrova iz oblasti ekonomije, građevine, mašinstva i IT sektora, koji za potrebe naših klijenata, a u ime i za račun našeg privrednog društva učestvuju u različitim…
Read More

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X