Usporena inflacija u Njemačkoj u junu

BERLIN – Inflacija u Njemačkoj usporila je u junu prvi put nakon dva mjeseca, što je potvrdilo pretpostavku Evropske centralne banke (ECB) da je nedavni porast pritiska na cijene bio privremeni skok, nakon što je ECB prošlog mjeseca prvi put od 2019. smanjila kamatne stope.

Potrošačke cijene porasle su za 2,5 procenata na godišnjem nivou, u poređenju sa 2,8 procenata u maju, prema podacima EU koje je objavio njemački zavod za statistiku, prenosi Financial Times.

Stopa inflacije bila je manja od 2,6 procenata koliko su očekivali ekonomisti koje je anketirala agencija Reuters.

Cijene energije su pale za 2,1 procenat u odnosu na jun prošle godine, ali je inflacija cijena hrane ponovo porasla, dostigavši 1,1 procenat na godišnjem nivou nakon 0,6 procenata u maju. Inflacija u uslugama ostala je visoka i stabilna na 3,9 procenata, nepromijenjena u odnosu na maj.

Blagi pad inflacije u Nemačkoj u junu ostavlja mogućnost za još jedno smanjenje kamatnih stopa ECB u septembru, iako inflacija ostaje i dalje na nešto višem nivou.

Upravo objavljena preliminarna procjena inflacije u Nemačkoj za jun ukazuje na određeno ublažavanje inflatornih pritisaka, što otvara vrata za dalja smanjenja kamatnih stopa Evropske centralne banke.

Novi podaci o inflaciji u Njemačkoj ne samo da ilustruju tekući uticaj baznih efekata i ranijih vladinih mjera na trenutnu inflaciju, već naglašavaju da inflacija ostaje uporno iznad ciljanih dva odsto. Sudeći po dostupnim podacima iz regionalnih država, inflacija robe, prevoza i energije je opala. Istovremeno, inflacija usluga ostaje na povišenim nivoima.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.capital.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X