Da li je osmočasovno radno vrijeme zastarjelo?

  • Home
  • Novosti
  • Da li je osmočasovno radno vrijeme zastarjelo?

BERLIN – Visoki funkcioner preduzetnicima bliskih liberala (FDP), jedne od tri njemačke vladajuće stranke, zalaže se za ukidanje pravila o osmočasovnom radnom vremenu.

Treba da demontiramo dnevno ograničenje rada i da odredimo samo nedjeljno ograničenje“, rekao je Lukas Keler za Redakcijsku mrežu Njemačka.

Radi toga moramo da modernizujemo zakon o radnom vremenu“, dodao je.

Osmočasovni radni dan je, prema riječima Kelera, “fosilizovana dogma iz vremena kada je strah od eksploatacije bio ogroman”. Vremena su se, istakao je promijenila.

Zakon o radnom vremenu potiče iz svijeta u kojem nije bilo rada od kuće. Rijetko ko se drži ove osmočasovne dogme tokom svog radnog dana“, rekao je zamjenik šefa poslaničke grupe FDP u Bundestagu.

Keler je sugerisao da su promjene u početku zamislive u sektorima sa jakim kolektivnim ugovorima, kao što su hemijska industrija, tržište poštanskih paketa i logistika.

Ovo je takođe moguće u IT industriji i drugim profesionalnim oblastima sa opcijama rada od kuće. Promjene mogu, navodi, da ubrzaju transformaciju privrede.

Treba da se olabave i zakonski propisane pauze i odmori, rekao je liberal.

Ne treba više da namećemo stroge propise“, istakao je dodajući da mnogi već rade tokom pauze za ručak da bi mogli ranije da odu kući. Drugi kasnije, kaže, uveče ponovo sjedaju pred kompjuter da posle podne sa djecom mogu da odu u park.

Mnogi ljudi zapravo krše zakon o radnom vremenu jer im to olakšava život. Ova fleksibilnost više ne treba da bude nelegalna“, rekao je Keler.

Isto tako treba razmisliti, zaključio je, o relaksiranju propisa o radnom vremenu tokom sedam dana koje je sada najviše 48 sati.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.capital.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X