Francuska snizila prognozu rasta na samo jedan posto

  • Home
  • Novosti
  • Francuska snizila prognozu rasta na samo jedan posto

Francuska vlada snizila je procjenu rasta BDP-a za ovu godinu s ranijih 1,4 na jedan posto zbog ratova u Ukrajini i Gazi i usporavanja rasta vodećih trgovinskih partnera, Njemačke i Kine.

U intervjuu za francusku televizijsku stanicu TF1 ministar finansija Bruno Le Maire također je naglasio da će državna potrošnja u svim odjelima i agencijama biti smanjena za 10 milijardi eura.

“Procjena rasta i dalje ostaje pozitivna, ali u obzir uzimamo novi geopolitički kontekst”, rekao je Le Maire, navodeći kao razloge nižeg BDP-a rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, teškoće u pomorskom prometu u Crvenom moru, kao i usporavanje kineske i njemačke ekonomije.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X