Prošle godine banka je zaradila čak 4,2 milijarde eura

  • Home
  • Novosti
  • Prošle godine banka je zaradila čak 4,2 milijarde eura

Njemačka banka Deutsche Bank saopštila je da će otpustiti 3.500 radnika u namjeri da u narednih godinu dana smanji troškove za 2,5 milijardi eura, uprkos profitu zahvaljujući globalnom povećanju kamatnih stopa.

U saopštenju se navodi da banka želi da racionalizuje svoju marketinšku mrežu, računarske sisteme i softver, u nastojanju da smanji troškove. Prema navodima banke, smanjenje broja zaposlenih bit će izvršeno uglavnom u sektorima u kojima nema direktnog rada sa klijentima.

Saopštenje je izdato uporedo sa objavljivanjem izvještaja o godišnjem profitu, koji pokazuje da je banka prošle godine zaradila 4,2 milijarde eura, što je za 16 posto manje u odnosu na 2022. godinu.

Banka već četvrtu godinu zaredom ostvaruje profit, piše AP.

Banka je profitirala zajedno sa konkurentima od globalnog rasta kamatnih stopa, što može da poveća marginu profita između onoga što banka isplati u kamatama i onog što zaradi.

Ukupni prihodi banke porasli su za 6,8 posto na 28,9 milijardi eura. Banka je objavila da podiže dividendu sa 30 na 45 centi po akciji i da će “staviti više novca u ruke akcionara” otkupom 675 miliona eura u akcijama do kraja juna.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X