Vještačka inteligencija će uticati na 40 posto svih radnih mjesta

  • Home
  • Novosti
  • Vještačka inteligencija će uticati na 40 posto svih radnih mjesta

LONDON – Prema novoj analizi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), vještačka inteligencija (AI) bi trebala uticati na skoro 40 posto svih radnih mjesta.

Upravna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva kaže da će “u većini scenarija AI vjerovatno pogoršati ukupnu nejednakost”.

Georgieva dodaje da kreatori politike treba da se pozabave “zabrinjavajućim trendom” kako bi “spriječili da tehnologija dodatno podstiče društvene tenzije”.

Proliferacija AI je stavila svoje prednosti i rizike u centar pažnje.

MMF je objavio da će vještačka inteligencija vjerovatno uticati na veći udio radnih mjesta – oko 60 posto – u naprednim ekonomijama. U polovini ovih slučajeva, radnici mogu očekivati ​​da će imati koristi od integracije AI, što će povećati njihovu produktivnost.

U drugim slučajevima, AI će imati sposobnost da obavlja ključne zadatke koje trenutno izvršavaju ljudi. To bi moglo smanjiti potražnju za radnom snagom, uticati na plate, pa čak i iskorijeniti radna mjesta, piše Fena.

U međuvremenu, MMF predviđa da će ova tehnologija uticati na samo 26 posto radnih mjesta u zemljama s niskim prihodima.

Georgieva je rekla da “mnoge od ovih zemalja nemaju infrastrukturu ili kvalifikovanu radnu snagu da iskoriste prednosti vještačke inteligencije, što povećava rizik da bi tehnologija vremenom mogla da pogorša nejednakost među nacijama”.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.capital.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X