Globalna ekonomija se kreće prema novom superciklusu

  • Home
  • Novosti
  • Globalna ekonomija se kreće prema novom superciklusu

Šef za makro istraživanja evropskog tržišta u banci Goldman Sachs Peter Oppenheimer je izjavio da se globalna ekonomija kreće prema novom superciklusu, a kao razloge za to je istakao vještačku inteligenciju i dekarbonizaciju.

Superciklusi se obično definišu kao dugi periodi ekonomske ekspanzije koja je često praćena rastom BDP-a, snažnom potražnjom koja dovodi do rasta cijena i visoke stope zaposlenosti.

Govoreći o svojoj novoj knjizi “Any Happy Returns”, Oppenheimer je napomenuo da je posljednji superciklus započeo 80-ih godina prošlog vijeka.

Ne očekuje da će se u sljedećih deset godina desiti naglo smanjenje kamatnih stopa, ali smatra da je na djelu povratak globalizaciji.

Uprkos globalnim izazovima po ekonomiju, ukazao je da postoje faktori koji će doprinijeti ekonomskoj ekspanziji, a to su vještačka inteligencija i dekarbonizacija.

Podsjetio je da je vještačka inteligencija još u ranoj fazi, ali da se sve više koristi kao osnova za nove proizvode i usluge. Naveo je da će produktivnost porasti zahvaljujući vještačkoj inteligenciji.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X