VS Consulting izradiće studiju ekonomske opravdanosti za VE Hrgud

  • Home
  • Novosti
  • VS Consulting izradiće studiju ekonomske opravdanosti za VE Hrgud
Dobojski VS Consulting angažovan je da izradi inoviranu studiju ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroelektrane Hrgud, čiji je investitor Elektroprivreda Republike Srpske.

Vjetroelektrana Hrgud ili VE Hrgud nakon izgradnje trebalo bi da bude prvi energetski objekta ove vrste u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske sa 16 vjetroelektrana.


Planirane investicija za izgradnju VE Hrgud iznose oko 64,28 mil EUR, ističe se u opisu projekta na sajtu ERS-a. Lokalitet Hrgud se nalazi u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, u regiji Hercegovina 50 km sjeverno od Trebinja i oko 30 km južno od Mostara.

Preuzeto sa: ekapija.ba

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X