Londonska berza vratila status najveće u Evropi

  • Home
  • Novosti
  • Londonska berza vratila status najveće u Evropi

LONDON – Londonska berza prošle godine u novembru je izgubila status najvećeg evropskog tržišta jer ju je prestigla berza u Parizu, ali sada London ponovno preuzima vođstvo.

Ukupna kapitalizacija svih akcija uvrštenih u City je oko 2,9 triliona dolara.

Više cijene nafte povećavaju vrijednost akcija naftnih kompanija koje imaju važnu ulogu na Londonskoj berzi, dok s druge strane “stradaju” neke važne akcije na Pariškoj berzi.

To se posebno odnosi na proizvođača luksuzne robe LVHM, koji više nije najveća evropska kompanija po tržišnoj vrijednosti nakon što su akcije pale za 25 posto. Dobit je razočarala ulagače jer je reč o najnižoj dobiti u poslednje dve godine. Prihodi su takođe bili manji od očekivanih na 23,4 milijarde.

Akcije su pale 15 posto u protekloj nedjelji (210 dolara – najniže od početka juna), ali su još uvijek dobrih 70 posto više nego kada su ušle u 2023. godinu.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.capital.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X