Poznato koja je najvrijednija kompanija na svijetu

  • Home
  • Novosti
  • Poznato koja je najvrijednija kompanija na svijetu

“Apple” je najvrijednija kompanija na svijetu. Američki trgovački lanac “Walmart” ima najviše zaposlenih na svijetu, čak 2.1 milion radnika, na drugom mjestu po broju radnika je “Amazon” sa oko 1.5 miliona i na trećem mjestu kompanija “Foxxon” oko 826.000 radnika.

Na tom spisku po broju radnika, globalna kompanija “Apple” je tek na 133. mjestu, budući da ima “samo” 164.000 zaposlenih na globalnom planu.

Ali, na listi kompanija po iznosu tržišne kapitalizacije, prema podacima sa “Companymarketcap”, prva kompanija je “Apple” sa 2.8 biliona dolara, na drugom mjestu je “Microsoft” 2.4 biliona dolara i na trećem mjestu “Saudi Aramco” (2.2 biliona dolara), “Alfabet” (1.7 biliona dolara), “Amazon” (1.4 biliona dolara), “Nvidia” (1.0 biliona dolara), kompanija “Tesla” (845 milijardi dolara).

Zatim “Berkshire Hathaway” (808 milijardi dolara), “Meta” (“Facebook”) sa 784 milijarde dolara i “Eli Lilly” (545 milijardi dolara).

(Vijest preuzeta sa sajta : www.nezavisne.com.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X