Šta je “konjska snaga”, a šta “kilovat”?

  • Home
  • Novosti
  • Šta je “konjska snaga”, a šta “kilovat”?

Konjska snaga je stara, ali još uvijek korištena jedinica za snagu, a službena je kilovat, pri čemu vrijedi 1 kW = 1,36 KS.

“HP” – “Horsepower” (eng. “Konjska snaga”) stara je jedinica za snagu, koja se u nomenklaturi označava “KS”, a uvođenjem ISO-normi (početkom 1979.) zamijenjena je vatom (W), odnosno hiljadu puta većim kilovatom (kW).

Stare i nove jedinice imaju sljedeće odnose:

  • 1 HP (ili KS) = 0,7355 kW
  • 1 kW = 1,35962 KS
  • (Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X