Kamatna stopa u Velikoj Britaniji na najvišem nivou u posljednjih 15 godina

  • Home
  • Novosti
  • Kamatna stopa u Velikoj Britaniji na najvišem nivou u posljednjih 15 godina

Banka Engleske (BoE) objavila je da je kamatna stopa povećana za 25 baznih poena na 5,25 posto, javlja Anadolu.

U saopštenju Centralne banke navodi se da je referentna stopa dostigla najviši nivo u posljednjih 15 godina.

U zapisniku Odbora za monetarnu politiku navedeno je da je odluka o povećanju kamatne stope donijeta glasovima šest prema tri.

Dodaje se da je odluka o povećanju kamatne stope donijeta kako bi se dostigao ciljani nivo inflacije od dva posto.

U zapisniku je naglašeno da je inflacija u zemlji i dalje iznad ciljanog nivoa, te da se do kraja ove godine očekuje pad inflacije na oko pet posto.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X