Italija se bori protiv kineskog preuzimanja Pirellija

  • Home
  • Novosti
  • Italija se bori protiv kineskog preuzimanja Pirellija

Italija je blokirala mogućnost da kineska državna firma preuzme kontrolu nad kompanijom Pirelli. Odluku je donela italijanska vlada, da bi zaštitila nazavisnost proizvođača pneumatika.

Najveći akcionar Pirellija je kineska hemijska kompanija Sinochem, koja u svom posjedu ima 37 procenata akcija u milanskoj kompaniji.

U saopštenju za investitore, Pirelli je istakao da, na osnovu odluke vlade, samo firma Camfin, kojom upravlja sadašnji direktor Pirellija, Marco Tronketi Provera, može da predloži kandidate za vodeće ljude u kompaniji. Vlada je, takođe, odlučila da sve promjene u rukovodstvu kompanije budu predmet službene kontrole.

U martu mjesecu tekuće godine, Sinochem je informisao italijansku vladu, da planira da obnovi i aktuelizuje postojeći akcionarski ugovor. Kabinet Đorđe Meloni je istakao da će preduzeti korake prema pravilniku koji dozvoljava zemljama EU da zaštite svoja preduzeća koja smatraju strateškim.

Podsjetimo, 2015. godine je firmu Pirelli za 7,1 milijardu evra kupila grupa investitora, među kojima su i kompanije ChemChina i Camfin. Šest godina kasnije, ChemChina se spojila sa državnom kompanijom Sinochem.

Pored toga, 9 odsto udjela u Pirelliju u vlasništvu je investicionog fonda kineske vlade, koji je povezan sa kineskom inicijativom Put svile, koji predstavlja dio ekonomske diplomatije Pekinga.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X