SAD: Potrošačka inflacija naglo pala na tri posto u junu

  • Home
  • Novosti
  • SAD: Potrošačka inflacija naglo pala na tri posto u junu

Godišnja potrošačka inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama u junu je iznosila tri posto, što je najniži nivo u periodu dužem od dvije godine i naglo je pala sa četiri posto u maju, zvanični su podaci objavljeni u srijedu, javlja Anadolu.

Indeks potrošačkih cijena (CPI), koji mjeri promjene cijena roba i usluga iz perspektive potrošača, takođe je bio ispod tržišne procjene od 3,1 posto.

Na mjesečnom nivou, CPI je u junu povećan za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, što je takođe niže od tržišnih očekivanja od 0,3 posto.

“Indeks hrane je povećan za 0,1 posto u junu nakon povećanja od 0,2 posto prethodnog mjeseca. Indeks energije je u junu povećan za 0,6 posto jer su indeksi glavnih energetskih komponenti bili pomiješani”, navodi se u saopštenju američkog Ministarstva rada.

Osnovni indeks potrošačkih cijena, koji isključuje promjenjive cijene hrane i energije, u junu je povećan za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, što je niže od tržišnih procjena od 0,3 posto.

Na godišnjem nivou, osnovni CPI je povećan za 4,8 junu u junu, što je niže od tržišnih očekivanja od pet posto, nakon što je povećan za 5,3 posto u maju na godišnjem nivou.

“Indeks energije je smanjen za 16,7 posto za 12 mjeseci zaključno sa junom, a indeks hrane je povećan za 5,7 posto u odnosu na prošlu godinu”, navodi se u saopštenju.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X