BBC u problemu: Novinari stupaju u štrajk

LONDON – Novinari BBC-ja namjeravaju da stupe u dvodnevni štrajk zbog spora u vezi sa prekidom rada lokalnih radio stanica u Engleskoj.

Nacionalna unija novinara saopštila je da će 1.000 njenih članova obustaviti rad sutra i u četvrtak, 8. juna, prenijela je agencija PA.

Sindikat protestuje zbog planova BBC da “dramatično umanji” lokalne radijske usluge širom Engleske.

Ovaj štrajk se odnosi na novinare koji se zalažu za lokalne radijske servise, a javnost im pruža podršku u borbi da se sačuva lokalni radio.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.nezavisne.com.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X