Italija povećava maksimalnu brzinu na autoputu

  • Home
  • Novosti
  • Italija povećava maksimalnu brzinu na autoputu

Od ukupno 7.000 kilometara autoputeva u Italiji, 2.000 kilometara ima tri ili više traka, a 1.550 kilometara je pod trajnim nadzorom brzine.

Brzina na autoputevima A4 (Milano-Breša), A26 (Đenova Voltri-Gravelona Toče), A14 (Bolonja-Bari) i A30 (Katerta-Salerno) mogla bi da se trajno poveća na 150 km/h, najavio je ministar saobraćaja Italije Mateo Salvini.

Ministar Salvini je najavio da će se povećanje dogoditi samo na rutama koje se smatraju posebno bezbjednima. Ministar je objasnio da većina smrtnih slučajeva nije na autoputevima, već na javnim putevima.

U Italiji je ograničenje brzine 90 km/h izvan naseljenih mjesta, 110 km/h na javnim putevima i 130 km/h na autoputevima, navodi Revija HAK.

Italija ima drugačiji pristup od mnogih evropskih zemalja, koje razmatraju smanjenje brzine zbog klimatske krize. Za sada nije određen precizan datum kada bi mogla da se promijeni ograničenje brzine.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X