Month: 19th September 2019

23. Medjunarodni kongres Saveza racunovođa i revizora Republike Srpske

Predstavnici VS consulting su se zajedno sa eminentnim profesorom predstavili na 23. Medjunarodnom kongresu Saveza racunovodja i revizora Republike Srpske sa temom Restrukturiranje preduzeca u

ŠTA JE EFIKASNOST FINANSIJSKIH TRŽIŠTA?

U prvoj polovini dvadesetog vijeka među ekonomistima se pojavila ideja da se kretanje pojedinih ekonomskih varijabli odražava na cijene akcija. Britanski statističar Maurice Kendall je

Statusne promjene

Nakon posljednje globalne, ekonomske i finansijske krize (koja je nastala 2008. godine), koja je ugrozila funkcionisanje finansijskog sektora razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, mogu