• Mon-Fri 8am - 6pm (Sunday closed)
VS Consulting - DobojVS Consulting - DobojVS Consulting - Doboj

Team

Team member

We always work with a great team.

He has extensive experience in organizational design, business process reengineering.
team-single

Fran Bostick

Founder & CEO
He has extensive experience in organizational design, business process reengineering.
h6-team2

Tina Holt

Federal Contractor
He has extensive experience in organizational design, business process reengineering.
h6-team3

Charles Wilkinson

Founder & CEO
He has extensive experience in organizational design, business process reengineering.
h6-team4

Michael Alan Tate

Vice President
He has extensive experience in organizational design, business process reengineering.
h6-team1

Suzanne Higgins

Senior Consultant

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X