• Mon-Fri 8am - 6pm (Sunday closed)
VS Consulting - DobojVS Consulting - DobojVS Consulting - Doboj

Team

Team member

Our expert team members

Iven Rocky

Senior Web Developer
WordPress
90%
Java
50%
Css
70%

Rebecca Leo

Web Designer
Photoshop
90%
Sketch
80%
Css
70%

Adam Ivan

Chef Advisor
Business Sense
90%
Cleanliness
80%
Creativity
70%

Obira Franc

Tax Consultant
Negotiation
90%
Tax law
50%
Organisation
70%

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X