OpenAI i Meta najavili AI modele koji rezonuju

  • Home
  • Novosti
  • OpenAI i Meta najavili AI modele koji rezonuju

SAN FRANCISKO – OpenAI i Meta pripremaju objavljivanje novih modela vještačke inteligencije koji, kako se navodi, mogu da razmišljaju i planiraju, što su ključni koraci ka postizanju nadljudske kognicije u mašinama.

Kompanije OpenAI i Meta najavile su da se pripremaju za pokretanje novih verzija svojih velikih jezičkih modela, sistema koji pokreću generativne AI aplikacije poput ChatGPT.

Meta je saopštila da će u narednim nedjeljama početi sa puštanjem u upotrebu Llama 3, dok je OpenAI, koji podržava Microsoft, naznačio da njihov sljedeći model, očekivano nazvan GPT-5, dolazi „uskoro“.

„Marljivo radimo na tome kako da ovim modelima ne samo da govore, već da razmišljaju, planiraju i da imaju memoriju“, saopštila je Meta, prenosi Reuters.

Kompanija OpenAI saopštila je da će sljedeća generacija GPT-a pokazati napredak u rješavanju „teških problema“ kao što je razmišljanje.

Današnji AI sistemi su „stvarno dobri u jednokratnim malim zadacima“, ali su i dalje „prilično uski“ u svojim sposobnostima, naveli su iz američke kompanije.

Nadogradnje Meta i OpenAI dio su talasa novih velikih jezičkih modela koje će ove godine pokrenuti kompanije kao što su Google, Anthropic i Cohere.

Dok se tehnološke kompanije takmiče da kreiraju sve sofisticiranije generativne AI softvere koji mogu da oponašaju reči, slike, kod i video zapise neprimjetno različite od ljudskih, tempo napretka se ubrzava.

Razmišljanje i planiranje su važni koraci ka onome što istraživači iz oblasti vještačke inteligencije nazivaju „vještačka opšta inteligencija“ – kognicija na nivou čovjeka, jer omogućavaju chatbotovima i virtuelnim asistentima da završe sekvence povezanih zadataka i predvide posljedice svojih akcija.

Naučnici za vještačku inteligenciju u kompaniji Meta navode da trenutni AI sistemi „proizvode riječ za riječima bez razmišljanja i planiranja“.

Dodavanje razmišljanja značilo bi da bi AI modeli „pretražuju moguće odgovore“, „planiraju niz akcija“ i grade „mentalni model efekta svojih akcija“.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.capital.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X