Australija planira 15% poreza na multinacionalne kompanije

  • Home
  • Novosti
  • Australija planira 15% poreza na multinacionalne kompanije

Australija je otkrila planove za uvođenje poreza od najmanje 15% na dobit multinacionalnih kompanija.

Kako je najavljujući novo oporezivanje navela australska vlada, kompanije u ovoj zemlji bogatoj prirodnim resursima tako će pošteno pridonijeti državnoj blagajni. Vlada se nada da će nova pravila stupiti na snagu do jula.

– Multinacionalne kompanije koje ostvaruju velike profite u Australiji takođe bi trebalo da plaćaju porez u Australiji – rekao je ministar finansija Jim Chalmers najavljujući nova pravila, prenosi francuska novinska agencija AFP.

Oporezivanje bi moglo značajno uticati na poslovanje posebno najvećih rudarskih i energetskih kompanija, a predlog će vrlo brzo naići na otpor velikih industrijskih lobija.

Australija je jedan od najvećih izvoznika nafte i uglja te najveći izvoznik željezne rude u svijetu. Takođe ima bogate rezerve nikla, urana i nekih drugih rijetkih minerala. Uprkos relativno visokoj nominalnoj stopi poreza na dobit od 30 odsto, zagovornici novog oporezivanja tvrde da kompanije zapravo plaćaju puno manji, u nekim slučajevima gotovo nikakav porez.

Novi porez dio je globalnih nastojanja da se multinacionalnim firmama onemogući iskorištavanje prednosti povoljnijih poreskih jurisdikcija ili da plaćaju porez tamo gdje ostvaruju prihod. U tu je svrhu 2021. godine gotovo 140 članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) usvojilo sporazum o reformi međunarodnih pravila oporezivanja preduzeća.

Nova pravila, koja uvode minimalnu stopu efektivnog oporezivanja od 15 posto za multinacionalne firme, na snazi su u EU od početka ove godine.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X