Snažan pad industrijske proizvodnje u EU i eurozoni u januaru

  • Home
  • Novosti
  • Snažan pad industrijske proizvodnje u EU i eurozoni u januaru

Industrijska proizvodnja je u januaru naglo pala u Evropskoj uniji (EU) i eurozoni, saopštio je u srijedu Eurostat, prenosi Anadolu.

Na godišnjem nivou, proizvodnja je u januaru pala za 6,7 posto u eurozoni i 5,7 posto u EU.

Među državama članicama najveći godišnji pad zabilježen je u Irskoj (34,1 posto), Estoniji (8,6 posto) i Bugarskoj (7,6 posto), a najveći porast zabilježen je u Sloveniji (12,2 posto), Grčkoj (10,5 posto) i Danskoj (5,3 posto).

Na mjesečnom nivou, industrijska proizvodnja je pala za 3,2 posto u eurozoni i 2,1 posto u EU.

Eurozona (EA19) predstavlja države članice koje koriste jedinstvenu valutu – euro – dok EU27 uključuje sve zemlje članice bloka.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X