U Kini nastavljen pad cijena nekretnina

Pad cijena nekretnina u Kini nastavljen je paralelno sa padom investicija u tom sektoru, javlja Anadolu.

Prema Indeksu cijena stanova koji je objavio Državni zavod za statistiku, u januaru 2024. godine cijene stanova u novogradnji pale su u 56 od 70 velikih i srednjih gradova u zemlji, a cijene stanova u starogradnji pale su u 68 gradova.

U Pekingu, Šangaju, Xinjiangu i Guangzhouu, četiri najnaseljenija grada u zemlji, cijene novoizgrađenih stanova u januaru pale su za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, a cijene stanova u starogradnji manje su za jedan posto.

Cijene stanova u novogradnji i starogradnji nastavile su padati u 31 velikom gradu i 35 gradova srednje veličine.

Stagnacija u sektoru nekretnina i stambenog tržišta u Kini jedan je od faktora koji su negativno utjecali na ekonomski rast u zemlji u posljednje dvije godine.

Investicije u sektor nekretnina u zemlji, koje su u 2022. godini pale za deset posto na godišnjem nivou, nastavile su padati i u 2023. kada je zabilježen pad od 9,6 posto. U 2023. godini prodaja novih stanova smanjena je za 8,2 posto.

Efekat vladinih podsticaja za povećanje prodaje stanova i finansiranja investicija za revitalizaciju sektora nekretnina bio je dosta ograničen.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X