Šta Bill Gates predviđa za 2024. godinu

Milijarder Bil Gejts iznio je svoja predviđanja za 2024. godinu, naglašavajući razvoj vještačke inteligencije, i to posebno u medicini i obrazovanju.

Inovacije su razlog zbog kojeg su se naši životi toliko poboljšali tokom prošlog vijeka. Od struje i automobila do medicine i aviona – inovacije su učinile svijet boljim, napisao je Gejts na svom internet blogu.

On ističe da već postoje dokazi da korišćenje tehnologije može pomoći zaposlenima da napreduju.

Jedno od područja koje doživljava najviše promjena pod uticajem vještačke inteligencije je – medicina.

Iako se puno radi na razvoju vještačke inteligencije koja bi mogla asistirati ljekarima ili čak bolje od njih detektovati simptome bolesti, Gejts ističe da se veliki tehnološki bum u medicini može očekivati tek krajem ove decenije.

On navodi da vještačka inteligencija pomaže u rešavanju problema kao što su otpornost nekih virusa na antibiotike, te u liječenju visokorizičnih trudnoća i procjeni rizika od HIV-a.

Gejts očekuje da bi i obrazovanje moglo biti cilj vještačke inteligencije. Pri tome misli na njeno korišćenje u učionicama. Gejts očekuje da bi i obrazovanje moglo biti cilj vještačke inteligencije. Pri tome misli na njeno korišćenje u učionicama.

Alate koji koristi vještačka inteligencija, a koji su već danas dostupni svima, on naziva – nevjerovatnim.

Prije svega, Gejts misli na alate koji mogu pomoći u učenju i objašnjavanju gradiva djeci.

To, navodi Gejts, ne znači da će učitelji postati suvišni, već da će pomoću vještačke inteligencije moći da pristupe učenicima na personalizovan način i omogućiti im da iskoriste motivaciju za pojedine predmete.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X