Američka Centralna banka zadržala kamatnu stopu na istom nivou

  • Home
  • Novosti
  • Američka Centralna banka zadržala kamatnu stopu na istom nivou

VAŠINGTON – Američka Centralna banka zadržala je kamatnu stopu na nivou od 5,25 odsto, koji je najviši u protekle 22 godine radi stabilizacije cijena.

Centralna banka je podigla troškove zaduženja uz nadu da će to usporiti inflaciju.

Pojedini analitičari smatraju da će zadržavanje kamatne stope na višem nivou ugroziti američku privredu koja bi mogla ući u recesiju.

Međutim, američka privreda je zabilježila bolji od očekivanog rast od 4,9 odsto u periodu od jula do septembra.

U saopštenju Centralne banke ističe se da je odluka o održanju kamatne stope donesena jednoglasno i da su u toj finansijskoj instituciji spremni za prilagođavanje politike u slučaju pojave rizika.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.nezavisne.com.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X