Ove godine prihodi od ChatGPT-a milijardu dolara

  • Home
  • Novosti
  • Ove godine prihodi od ChatGPT-a milijardu dolara

OpenAI, startap koji je lansirao trenutno najpopularniju vještačku inteligenciju ChatGPT, prema nezvaničnim podacima od nje prihoduje oko 80 miliona dolara mjesečno.

Ako se taj trend nastavi, ukupni godišnji prihod od tog velikog jezičkog modela (large language model, LLM) bi mogla da bude milijardu dolara.

OpenAI je uložio oko 540 miliona dolara u 2022. godini razvijajući programe GPT-4 i ChatGPT.

OpenAI se smatra jednom od nekoliko kompanija na čelu takozvane “generativne” vještačke inteligencije (artificial intelligence, AI), koja može da kreira sadržaje – od video zapisa do pisanja poezije – uz pomoć jednostavnih komandi korisnika.

Od kada je u novembru prošle godine predstavljen program ChatGPT, OpenAI je svoj proizvod iznajmljivao raznim kompanijama, koje se navedenu tehnologiju integrisali u svoje poslovanje i proizvode.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X