Padaju cijene nekretnina u Evropi

Eurostat je objavio da su cijene nekretnina u Evropi po prvi put od 2015. godine u padu, ponajviše zbog rasta kamatnih stopa i inflacije.

U četvrtom kvartalu 2022. cene nekretnina u EU bile su za 1,5 posto niže nego u kvartalu koji mu je prethodio.

Ovo je potvrdio i Međunarodni monetarni fond koji saopštava da je na nekim evropskim tržištima taj trend izuzetno vidljiv i kao primjer navodi Češku Republiku, Dansku i Švedsku gdje su cijene kuća pale za šest posto, prenosi Bankar.me.

Nekretnine bi u narednom periodu mogle postati još jeftinije ukoliko centralne banke nastave da povećavaju referentne kamatne stope. To bi naime dovelo do spokupljenja stambenih kredita, koje bi smanjilo tražnju za nekretninama.

Više kamate bi takođe mogle i otežati plaćanje rata za već postojeće kredite, do te mjere da neki ljudi ne mogu više da ih otplaćuju. I to bi dovelo do rasta ponude nekretnina na tržištu, a kada je ponuda neke robe velika a tražnja za njom mala – njena cijena pada.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X