Jednoj evropskoj državi nedostaje milion radnika

  • Home
  • Novosti
  • Jednoj evropskoj državi nedostaje milion radnika

Brojnim evropskim državama nedostaje veliki broj radnika, a nije samo Njemačka u problemu.

Italija se suočava sa ozbiljnim nedostatkom radne snage i nedostaje joj ukupno oko milion radnika, podijeljenih u različite ekonomske sektore, izjavila je italijanska ministarica rada Marina Elvira Kalderone.

– Glavni problem je što sve više ljudi napušta tržište rada zbog godina. Teško je ove poslove popuniti novim ljudima – izjavila je Kalderone na skupu koji je organizovao sindikat u Rimu.

Ona je rekla da vlada u Rimu radi na tome da obezbijedi da kompanije imaju radnu snagu koja je obučena za posao, a posebno za izazove današnjice i budućnosti. Ovo posebno važi za ekološku i digitalnu transformaciju na tržištu rada.

Prema podacima sindikata posebno je ugrožen turistički sektor koji već godinama ima problema sa nedostatkom radne snage. Ugostitelji se naročito žale na mali broj kandidata kao i manjak kvalifikovanog osoblja.

Italijanskom poljoprivrednom sektoru potrebno je najmanje 100.000 radnika za ljetne i žetvene mjesece, saopštilo je udruženje poljoprivrednika, prenio je BizLife.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X