U 2022. porasla cijena radnog sata u Evropskoj uniji i eurozoni

  • Home
  • Novosti
  • U 2022. porasla cijena radnog sata u Evropskoj uniji i eurozoni

Prosječna cijena radnog sata u 2022. godini je iznosila 22,9 eura u zemljama EU i 25,5 eura u evrozoni, objavio je danas Eurostat.

Cijena radnog sata je u poređenju sa 2021. godinom porasla za 4,4 posto u EU, a u eurozoni za 4,0 posto.

Sve države članice eerozone su u 2022. zabilježile rast prosječne cijene radnog sata.

Satnice su najviše porasle u Litvaniji (13,4 posto), Estoniji (8,8 posto) i Hrvatskoj (8,7 posto), a najmanje u Italiji, na Malti i u Finskoj (po 2,3 posto).

Prosječna cijena radnog sata je porasla i u svim evropskim državama van eurozone. Najveći rast satnica je zabilježen u Mađarskoj (16,4 posto), Bugarskoj (15,5 posto), Rumuniji (12,3 posto) i Poljskoj (11,7 posto), a najmanje u Danskoj (2,2 posto) i Švedskoj (3,0 posto)

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X