U Japanu porastao broj kompanija koje su bankrotirale u fiskalnoj 2022. godini

  • Home
  • Novosti
  • U Japanu porastao broj kompanija koje su bankrotirale u fiskalnoj 2022. godini

Broj kompanija koje su doživjele bankrot u Japanu porastao je u 2022. fiskalnoj godini koja se završava u martu, javlja Anadolija.

Agencija za kreditno istraživanje “Teikoku Databank” analizirala je korporativne firme s dugom od najmanje 10 miliona jena (68 hiljada dolara).

U analizi je otkriveno da je 6.799 kompanija pokrenulo postupak likvidacije u Japanu u periodu od aprila 2022. do marta 2023. godine.

Ovo je više za 883 kompanija u odnosu na prethodnu finansijsku godinu.

Među razlozima koji su doveli do bankrota obično se navode rast troškova sirovina i povećanje troškova energije. Jedan od razloga je i nemogućnost vraćanje kredita.

(Vijest preuzeta sa sajta : www.biznisinfo.ba.)

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti, a u cilju sticanja dobiti.  Svoj rad je uskladilo s važećim zakonima, regulativom, uobičajenom praksom i drugim uslovima, s kapacitetom da pruža profesionalne usluge na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Doboj, RS, BiH
(Pon-Pet)
(7am -3 pm)
X