Pratite nas:

Usluge procjene izgubljene dobiti

Pandemija virusa korona ugrozila je poslovanje i funkcionisanje mnogih preduzeća u razvijenim privredama, ali i preduzeća iz Bosne i Hercegovine. Vodeće kompanije bilježe pad poslovne aktivnosti, ali i preduzimaju aktivnosti kako bi ublažile posljedice pada. Međutim, za preduzimanje mjera i aktivnosti (prijave na javne pozive, prijave na sanacione programe i pozive, kreiranje sopstvenih sanacionih mjera, prijem i raspodjelu radnika, diverzifikaciju ulaganja pa čak i za tužbe i odgovore na tužbu) potrebno je tačno utvrditi iznos izgubljene dobiti.

Dakle, preduzeća i biznisi svakodnevno trpe finansijske gubitke te je neophodno preduzeti određene mjere, koje bi ublažile posljedice krize. Međutim, kako znati i kako kvantifikovati izgubljenu dobit?

 

Izgubljena dobit nastaje kada dođe do prekida u „normalnom“ poslovanju ili postoji spor oko ugovora ili povrede intelektualnog vlasništva. Da bi se tražila nadoknada, potrebno je kvantifikovati izgubljenu štetu (dobit). Važećim Zakonom o obligacionim odnosima (član 189) propisano je da „oštećenik“ ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi. Zakonom je propisano da se pri ocjeni visine izmakle koristi uzima u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima.

 

Postoji više definicija izgubljene dobiti. Zajednička karakteristika svim definicijama jest činjenica da je izgubljena dobit ekonomska šteta uzrokovana određenom vrstom „poremećaja“ u poslovanju. Štete mogu biti posljedica različitih faktora, od kojih pojedini uključuju kršenje ugovora, odgovornost uzrokovanu nesrećom, radnje iz nemara, povredu patenta ili fizičko oštećenje poslovne imovine ili opreme.

 

Aktuelni faktor koji utiče na izmaklu koristi (dobit) je svakako trenutna pandemija virusa korona. Za kvalitetnu kvantifikaciju izgubljene dobiti, priznatu od strane nadležnih institucija, potrebno je posjedovanje licence vještaka ekonomske struče, sertifikovanog računovođe, revizora i procjenitelja, a što naše društvo posjeduje.

 

Stoga, ukoliko želite kvantifikovati izgubljenu dobit Vašeg preduzeća, poslovnog poduhvata, zajedničkog poduhvata i/ili druge vrste samostalnog biznisa možete nam pisati na email vladimir@stanimirovic.com ili pozvati na broj telefona 065 – 349 – 349 .

Kontaktirajte nas

Pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.